Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 12/11/2019 | Lần cập nhật cuối: 12/11/2019

Mất 30 giây để đọc

Chúng tôi tại Phauthuatnangnguc.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin và dữ liệu được HubSpot thu thập dưới dạng bộ điều khiển, bao gồm thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh khác như được mô tả dưới đây. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng Trang web.

Chúng tôi định kỳ cập nhật Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn bằng cách gửi cho bạn một thông báo email.

Mặc dù chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này trước khi các thay đổi có hiệu lực, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Chính sách quyền riêng tư này định kỳ. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn xem xét.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng viết thư cho chúng tôi qua email